Privacy - GDPR

Uw gegevens zijn veilig

Eigenaar van de website:

De website www.metreco.com is eigendom van:

    Panimpex NV
    Slableedstraat 7
    8630 Veurne
    Belgi├ź

Wij zullen de persoonlijke gegevens van gebruikers van de website en klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving behandelen.

Voor meer informatie over privacy verwijzen wij naar de website van de privacycommissie: http://www.privacycommission.be.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Door gebruik te maken van onze website, verwerken wij mogelijk de volgende persoonsgegevens:

 •  Gegevens over uw activiteiten op onze website
 •  Uw IP-adres
 •  Uw internetbrowser en type apparaat

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar ons cookiebeleid hieronder.

Als u ons contactformulier gebruikt, verstrekt u ons de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnr.
 • Emailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • In principe verwerken wij geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens van u.

Het kan echter voorkomen dat u ons dergelijke gegevens verstrekt in het contactformulier. Indien dit het geval is, zullen wij deze gegevens met de grootste discretie en in overeenstemming met de geldende wetgeving behandelen.

Het is evenmin onze bedoeling gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouder of voogd.

Uiteraard kunnen wij niet controleren of een persoon die onze website bezoekt daadwerkelijk ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan de online activiteiten van hun kinderen nauwlettend in de gaten te houden, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder de vereiste toestemming.

Als u er om welke reden dan ook van overtuigd bent dat wij zonder deze vereiste toestemming persoonlijke gegevens over een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.

Doel van het verzamelen van gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om onze nieuwsbrief te versturen;
 • Om u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om onze diensten te kunnen leveren;
 • Daarnaast analyseren wij uw surfgedrag op onze website om daarmee verbeteringen door te kunnen voeren.

Geanonimiseerde meetgegevens kunnen worden gebruikt voor gegevensanalysedoeleinden.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van gegevens

Uw gegevens worden niet aan derden verkocht.

Voor bepaalde handelingen moeten wij een beroep doen op derden, als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In deze gevallen sluiten wij altijd een gegevensverwerkingsovereenkomst met deze derden om ervoor te zorgen dat uw gegevens onderworpen zijn aan hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

Inzage, corrigeren of verwijderen van gegevens

    U hebt te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen.
    U kunt uw verzoek om toegang, correctie of verwijdering sturen naar het hierboven vermelde adres.
    Om te kunnen controleren of het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering inderdaad door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij uw verzoek te voegen. Wij zullen uw verzoek dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, behandelen.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.

Wij kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die het gevolg zou zijn van onjuist of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door een derde partij.

Doorklikken naar andere websites

De website kan links of verwijzingen bevatten naar andere websites, die niet worden beheerd door de eigenaar van deze website en derhalve niet onderworpen zijn aan dit Privacybeleid.

Wij kunnen bijgevolg niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites, noch voor de producten of diensten die erop worden aangeboden of vermeld.

COOKIE - BELEID

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw computer worden geplaatst wanneer u een website bezoekt.

Er zijn verschillende soorten cookies, zoals:

 • sessiecookies of tijdelijke cookies - deze worden kort na uw bezoek automatisch verwijderd;
 • functionaliteitscookies - deze houden uw taalvoorkeur bij
 • tracking cookies - deze volgen en registreren uw surfgedrag;
 • sociale cookies - deze zijn gekoppeld aan sociale media.

De cookies worden geplaatst door de server van de website, of door een partner van de website.

De server van de website kan alleen de eigen geplaatste cookies lezen en heeft geen toegang tot de rest van de gegevens die op uw pc, laptop, tablet of mobiele telefoon zijn opgeslagen.

Een cookie stelt de server in staat om bij een volgend bezoek uw pc te identificeren en bijvoorbeeld automatisch de opgeslagen voorkeuren te gebruiken.

Het gebruik van cookies is voornamelijk bedoeld om de ervaring van de gebruiker bij een volgend bezoek aan onze website te verbeteren.

Indien u meer informatie wenst over cookies, ga dan naar: https://www.aboutcookies.org

Uw rechten met betrekking tot cookies.

Artikel 129 van de wet op de elektronische communicatie van 13 juni 2005 (Belgisch Staatsblad 20.06.2005) heeft betrekking op het gebruik van cookies.

In overeenstemming met de Belgische wetgeving kunnen cookies alleen op uw computer worden geplaatst nadat u hier vooraf duidelijk over bent geïnformeerd en uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Deze regeling is niet van toepassing op cookies die noodzakelijk zijn voor het vergemakkelijken van de communicatie (opslaan van technische gegevens) of het leveren van diensten die specifiek door de gebruiker zijn aangevraagd, waarbij het gebruik van cookies voor dit doel strikt noodzakelijk is.

Wat kunt u doen.

Wij willen u erop wijzen dat de meeste webbrowsers standaard de meeste cookies op uw computer of mobiele apparaat installeren.

U kunt uw browser echter zo instellen dat u een melding krijgt wanneer een cookie wordt geplaatst of dat de installatie van cookies wordt geweigerd.

Het is ook mogelijk om reeds geplaatste cookies te verwijderen.

Het verwijderen of weigeren van cookies kan invloed hebben op uw gebruikerservaring en kan tot gevolg hebben dat bepaalde pagina's van de website niet goed of helemaal niet functioneren.

Let op:

Door andere pagina's van onze website te bezoeken, wordt u geacht in te stemmen met het gebruik van cookies en het Cookiebeleid.

Een eerder verleende toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Deze website maakt alleen gebruik van cookies van gerenommeerde partners.

Mocht u om een of andere reden iets verdachts opmerken, neem dan gerust contact met ons op.

Cookies die door deze website worden gebruikt.

 • Sessie/noodzakelijke cookies
 • Deze cookies zijn noodzakelijk om de website of bepaalde onderdelen daarvan te kunnen bezoeken.
 • Technische/ functionele cookies
 • Deze cookies zorgen voor een meer gepersonaliseerde browse-ervaring en zullen uw bezoek aan onze website aangenamer maken.
 • Tracking/derde partij cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website bezoeken, met het uiteindelijke doel om onze diensten te verbeteren.

Gebruikers die willen voorkomen dat hun gegevens door Google Analytics worden gebruikt, wordt geadviseerd de Google Analytics Opt-out Browser Add-On te gebruiken.

Zie ook het privacybeleid van Google op: https://privacy.google.com